BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (czerwiec 2011 r.)

Stawiski, dnia 21 czerwca 2011r.

GN.6870.36.2011

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.    

LM1L/00034846/9

525/2 

0,0620ha

 

Stawiski ul. Strażacka 3

Lokal mieszkalny nr 5

/39,92m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

9 800,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

2.    

LM1L/00027298/0

43/1

0,8300ha

Cwaliny

Działka rolna

PsV, PsVI

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

20 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.    

LM1L/00027298/0

44

0,1500ha

Cwaliny

Działka rolna

PsV,

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

5 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4.    

LM1L/00026732/8

12

0,2300ha

Lisy

Działka rolna

 N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

5 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

5.    

LM1L/00028062/4

733

0,3800ha

Sokoły

Działka rolna

R, N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

7 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 05 sierpnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 22 cze 2011 12:46
Data opublikowania: środa, 22 cze 2011 12:47
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 10:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2521 razy