BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (czerwiec 2011 r.)

Stawiski, dnia 07 czerwca 2011r.

GN.6870.32.2011

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

 

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 2

/49,59m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 147,50

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

2.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 3

/49,30m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 191,40

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

3.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 4

/49,30m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 357,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

4.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 6 /49,35m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 363,80

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

5.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 7

/48,83m2/

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 127,70

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

6.    

LM1L/00028336/6

464/2 

0,2600ha

Dzierzbia 3

Lokal mieszkalny nr 8

/100,80m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

14 181,50

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

7.    

LM1L/00027927/9

96

0,6000ha

Dzięgiele

Działka rolna

RIVb

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

18 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

8.    

LM1L/00021299/5

461/2

0,0261ha

Stawiski

ul. Spokojna

B-RIIIb

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

NETTO:

8 000,00

 VAT 23%: 1 840,00

BRUTTO: 9 840,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

9.    

LM1L/00007568/8

463

0,0117ha

Stawiski

ul. Spokojna

B-RIIIb

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

NETTO: 4 000,00

VAT 23%: 920,00

BRUTTO: 4 920,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  22 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 8 cze 2011 14:12
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2011 07:57
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 10:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2782 razy