BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki II Przetargu na zakup oleju opałowego w ilości 90.000 litrów

Stawiski, dn. 9 lutego 2010r.

 

Nasz znak: L.Dz. 31/2010

 

 

Zawiadomienie o wynikach przetargu na :

Zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 90.000 litrów

 

Zgodnie z art. 93 ust.5 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 nr 171, poz. 1058

 

Urząd Miejski w Stawiskach zawiadamia,

 

Że w wyniku przetargu nieograniczonego „Zakup i  dostawę oleju opałowego w ilości 90.000 litrów”, który odbył się dnia 9 lutego 2010 r. zamawiający unieważnia postępowanie , ponieważ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,  nie można  dokonać wyboru oferty  najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 

Na w/w zadanie zostało złożonych pięć ofert:

 

OFERTA 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiowski 18-400 Łomża, ul. Strusia 9, kwota brutto 215.100,00 zł, netto 176.311,47 zł, podatek VAT 22 % 38.788,53 zł

 

OFERTA 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z.Niziński” ul. Serocka 11 A 07-200 Wyszków, kwota brutto 215.100,00 zł, netto 176.311,47 zł, podatek VAT 22 % 38.788,53 zł

 

OFERTA 3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Łukaszewicza 1, kwota brutto 215.100,00 zł, netto 176.311,47 zł, podatek VAT 22 % 38.788,53 zł

 

OFERTA 4

SETON Sp. Jawna K. Cichocki. R.Matusiewicz 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, kwota brutto 215.100,00 zł, netto 176.311,47 zł, podatek VAT 22 % 38.788,53 zł

 

OFERTA 5

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, AL. Legionów 147 F 18-400 Łomża, kwota brutto 215.100,00 zł, netto 176.311,47 zł, podatek VAT 22 % 38.788,53 zł

 

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Malinowski

Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 14:42
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1756 razy