BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 254,0m budowie przyłącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego)

Stawiski, dnia  2009-12-29

 

BI. 7331-44/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 28 grudnia 2009r została wydana dla PGE Dystrybucja Białystok z o.o , ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-44/09 na inwestycję polegającą na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 254,0m budowie przyłącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego, na terenie obejmującym części działek nr 339,340 i 344, położonym we wsi Romany, gm. Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 15 45.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 29 gru 2009 15:27
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2009 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lut 2010 10:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2442 razy