BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia  2009-08-31

 

 

BI. 7331- 15/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 28 sierpnia 2009r została wydana dla PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o. o , ul. Elektryczna 13 ,15-950 Białystok decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na budowie kontenerowego budynku rozdzielni sieci SN 15 kV oraz przebudowa linii napowietrznej i kablowej Sn 15 kV w obrębie rozdzielni, na terenie obejmującym działkę nr 938/1 i części działek nr 938/10 i nr 944 położonym w Stawiskach .

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 1 wrz 2009 12:41
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2009 12:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 wrz 2009 08:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2427 razy