BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA (Sierpień 2009)

Stawiski, dnia 26 sierpnia 2009r.

GG 7240 – 38/09
Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412; z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. ninieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.        

1043

525/2

0,0620 ha

 

Stawiski, ul. Strażacka 3

Lokal mieszkalny nr 8

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

Lokal mieszkalny: 19 187,00 zł,

Lokal przynależny: 856,00 zł

Udział w częściach wspólnych budynku i działki:

1 782,00 zł

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż trzy dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność

Sprzedaż na rzecz najemcy

- 80 %  bonifikaty

2.        

1036

551

0,0386 ha

Stawiski ul. Strażacka 1

Lokal mieszkalny nr 2

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny: 26 385,00 zł,

Udział w częściach wspólnych  działki:

2 294,00 zł

jw

Sprzedaż na rzecz najemcy

- 80 %  bonifikaty

 


Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 08 października 2009r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 27 sie 2009 12:34
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2009 12:45
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2009 10:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2535 razy