BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania (Dostawa kostki polbruk, krawężników i obrzeży)

Stawiski 17 kwietnia 2009r.

Zamawiający:

Burmistrz Stawisk

ul. Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

DRG 5541 – 10/1/09

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego

pn.: „Dostawa kostki polbruk, krawężników i obrzeży”

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 232 poz. 1655) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez „BUDROMAT” Leszek Kuprel KOSTKA BRUKOWA i GALANTERIA BETONOWA, 19- 100 Mońki, ul. Kościelna 59.

Cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi 63.292,74 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 17 kwi 2009 13:02
Data opublikowania: piątek, 17 kwi 2009 13:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2010 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1947 razy