BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (zagospodarowanie przestrzenne - wyznaczenie terenów w południowej części miasta)

Stawiski, dnia 2009-01-12

BI. 7323-1/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

Burmistrz Stawisk stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r, Nr80,poz.717z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach  nr XXXIX/145/08 z dnia 12 grudnia 2008r zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Stawiski, w skali 1:1000. Przedmiotem opracowania jest:

·        wyznaczenie terenów w południowej części miasta na działkach nr 807,788 i 789  pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną .

Zainteresowani mogą zgłaszać  w  terminie 21 dni od daty ogłoszenia  wnioski  na piśmie  w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 ,18-520 Stawiski .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ  STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 15 sty 2009 14:46
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2009 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2679 razy