BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach wyboru Wykonawcy (Bezpieczna droga do szkoły. III etap.)

Stawiski, dn. 2008-10-01
BI. 3410-9/08


Zawiadomienie o wynikach wyboru Wykonawcy


     Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655/

Burmistrz Stawisk zawiadamia,

że w wyniku przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły III etap Zabiele do E61 ,E 61 Dzięgiele’’, który odbył się dnia 30 września 2008 r została przyjęta do realizacji oferta nr 1 firmy – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” ,Spółka zo.o , 19-203 Grajewo , ul. Robotnicza 4 za kwotę netto 558 560,40 złotych podatek VAT 22% 122 883,29 zł, brutto 681 443,69 złotych.

Na w/w zadanie została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Spółka zo.o w Grajewie , ul. Robotnicza 4.

W załączeniu: 1.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – DRUK ZP-21

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 2 paź 2008 10:06
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2008 10:26
Data przejścia do archiwum: środa, 3 gru 2008 08:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 1916 razy