BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (na dostawę oleju opałowego)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STAWISKACH


ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Stawiskach i Szkoły Podstawowej w Jurcu Szlacheckim.


Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego na okres 10.10.2008 – 31.12.2009

Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski

Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Tel: (86) 278 56 09

Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski, sekretariat lub drogą elektroniczną (www.bip.stawiski.pl), bezpłatnie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Olej opałowy w ilości około 45 000 litrów na okres 10.10.2008 – 31.12.2009 (+ - 10% w zależności od temperatury) - zamawiany sukcesywnie na podstawie cząstkowych zamówień.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
23122000-9 - olej opałowy.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
od dnia 10.10.2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku w sprawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych, oraz inne zawarte w SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena - 100 %

Miejsce i termin składania ofert: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach, ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski (sekretariat) do dnia 30 września 2008 roku do godziny 1400.

Termin związania ofertą:
okres 30 dni, tj. do dnia 30 października 2008 roku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2008 15:33
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2008 20:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2008 13:40
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1794 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.