BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach”.

Stawiski, 03 września 2008r.Zamawiający:
BURMISTRZ STAWISK
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Znak sprawy: ORG 341-2/08


Zawiadomienie o wynikach postępowania

        Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”
Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

        Cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi: 510.000,00 zł /pięćset dziesięć tysięcy zł  00/100.

        Uzasadnienie wyboru oferty: Najkorzystniejsza cena.
Data powstania: środa, 3 wrz 2008 12:59
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2008 13:06
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2008 14:26
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2428 razy