BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga rodzice!

Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2008/2009!
Informuję o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na rok szkolny 2008/2009.

WYPRAWKA SZKOLNADofinansowanie mogą uzyskać osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) rodzice zastępczy, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownik socjalny lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych mogą już składać wnioski w sekretariatach przedszkoli i szkół do której uczęszcza dziecko (wnioski należy pobrać w placówce).

Zasady udzielania pomocy:
  1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
  2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole, do której od 1 września 2008r. będzie uczęszczać uczeń.
  3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  4. Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, określonej przepisami.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 11:59
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 12:26
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2008 14:17
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2656 razy