BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pok. Nr 8

Wymagane dokumenty


  1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

  2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

  3. wskazanie geodety do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pok. Nr 8

Opłaty:

Wniosek zwolniony od opłaty skarbowej: część I kol. 4 pkt 12 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. ( tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)art.29-39,
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453.),

Opracował

Małgorzata Chodnicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Chodnicka

Zatwierdził

Małgorzata Chodnicka

Data sporządzenia

piątek, 17 lut 2006 14:59

Data zatwierdzenia

piątek, 17 lut 2006 15:04
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 17 lut 2006 14:59
Data upublicznienia: piątek, 17 lut 2006 15:04
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2364 razy