BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Nieruchomościami, p. 8

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku) z załącznikami: • W przypadku nieruchomości zabudowanej:


  • kserokopia inwentaryzacji powykonawczej budynku lub odbitka z mapy zasadniczej,
  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości

 • W przypadku nieruchomości niezabudowanej:


  • kserokopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z mapą sytuacyjną
  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.

Opłaty:

Podanie – 5

Każdy załącznik 0,50

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca

Inne wskazówki, uwagi:


 1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel /zarządca nieruchomości/.

 2. Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę są obowiązani w terminie 2-ch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości /budynku/ i nazwą ulicy.

 3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy /drogi/ wówczas niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku należy umieścić tabliczkę również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.08.2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166 poz. 1612 /. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz. U. z 2004 r Nr 243, poz. 2432/.

Opracował

Małgorzata Chodnicka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Chodnicka

Zatwierdził

Małgorzata Chodnicka

Data sporządzenia

piątek, 17 lut 2006 14:52

Data zatwierdzenia

piątek, 17 lut 2006 14:58
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 17 lut 2006 14:52
Data upublicznienia: piątek, 17 lut 2006 14:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2605 razy