BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

tel.278-55-11 wew. 12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

1. Wniosek (na miejscu w USC)
2. Dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:Nie wymagane są w tej sprawie formularze.

Opłaty:Wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):Bezzwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa matki nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka (złożonych, np. przy zawarciu małżeństwa, ustaleniu ojcostwa albo uznaniu ojcostwa).

Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa ojca nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko matki albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka.

Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska można złożyć w dowolnym USC albo przed polskim konsulem.

Dziecko które ukończyło 13 lat potrzebna jest osobista jego zgoda.

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm),
- Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 13:25

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 17:01
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 13:25
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 17:01
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2465 razy