BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE WYPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

tel.278-55-11 wew.12,278-52-21

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.
2. Dokument tożsamości (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:

Formularz można odebrac w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pokój nr 5 / USC/.

Opłaty:


Opłaty skarbowe za następujące odpisy i zaświadczenia :
- odpis skrócony - 22,00zł
- odpis zupełny - 33,00zł
- odpis na druku wielojęzycznym - 22,00 zł
- zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 26,00zł.Opłaty w kasie UM Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):


Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:


Wojewoda Podlaski w Białymstoku ul.Mickiewicza 3. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika USC.

Inne wskazówki, uwagi:

o pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).

Podstawa prawna:

Art.art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 10:26

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 10:43
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 10:26
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 10:43
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3078 razy
Ilość edycji: 3