BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WPISANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

tel.278-55-11 wew.12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
3. Dokument stwierdzający tożsamość
4. odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do uzupełnienia lub sprostowania aktu.

Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z Kierownikiem USC.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach ul.Plac Wolności 13/15 pok.Nr 5

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- za wydaną decyzję - 50,00zł.Opłata w kasie UM Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołania do Wojewody podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Inne wskazówki, uwagi:

Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania, lub ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.

Wnioskodawca przebywający za granicą może skorzystać z pośrednictwa polskiego konsulatu.

Osoba zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (również wtedy, gdy korzysta z pośrednictwa konsulatu).

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. poz 1741; zm. z 2014r. poz 1888).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 09:54

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 09:47
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 09:54
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 09:47
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2636 razy
Ilość edycji: 2