BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ OKREŚLONĄ PRAWEM POLSKIM DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5
tel.278-55-11 wew12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości
2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
3. pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC (dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego),

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia),

Gdzie odebrać formularze:Podanie składa się w USC Stawiski, pokój Nr 5.

Opłaty:Opłata skarbowa w wysokości: 38 zł dokonana w kasie UM Stawiski.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):Bez zbędnej zwłoki .

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest sześć miesiące od daty wydania.

O wydanie zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub polskim konsulacie.

Konsulowi należy dodatkowo złożyć:
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (ustaniu unieważnieniu).

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 13:12

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 08:56
Data dodania: środa, 2 lip 2003 13:12
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 08:56
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2439 razy
Ilość edycji: 3