BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokoj nr 17 (parter)

telefon: 278-55-11 w 35 lub 278-52-02

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony druk wniosku o zmianę wpisu.

  2. Dowód wpłaty za zmianę wpisu.

  3. Dokument tożsamości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokoj nr 17

Opłaty:

Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 zł płatna na dowód wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach:

B.S. Piątnica O/Stawiski 87621022-954-36011-1

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia lub decyzji odmownej, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmiany w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. z 1999r Nr 101 poz.1178 z późn. zm./

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 11:38

Data zatwierdzenia

piątek, 11 lip 2003 13:34
Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 11:38
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 13:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2009 15:21
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2363 razy