BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 7 (parter)

telefon: 278-55-11 w 35 lub 278-52-02

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony druk wniosku o wpis.


  2. Dowód wpłaty za wpis.


  3. Dokument tożsamości

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 7

Opłaty:

Opłata za wpis wynosi 100 zł płatna na dowód wpłaty, na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach:

B.S. Piątnica O/Stawiski 87621022-954-366011-1

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki , lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania zaświadczenie lub odmownej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Inne wskazówki, uwagi:

Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r Nr 101 poz.1178 z późn. zm.)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 09:53

Data zatwierdzenia

piątek, 11 lip 2003 10:54
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 09:53
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 10:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2009 15:21
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2184 razy