BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

      Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ oraz art. 46a ust 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź.zm./Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A


że w dniu 02 stycznia 2008r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stawiski reprezentowanej przez Burmistrza Stawisk, 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

,,Przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski”obejmującej :
  1. Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Stawiski o długości 887,09mb i budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami o długości 742 mb w ulicach:. Parkowa, Sadowa, Spokojna i Steczkowskiego , nr ewid. gruntów 737/2, 995/4, 730/1, 995/1, 730/2, 730/3, 994/10, 993/6,993/5, 993/9, 779/3, 801, 790/14, 462/6,458/5, 464/1,463,713/2, 714/2, 998, 790/;2 i 791/3:
  2. Przebudowę drogi gminnej i powiatowej od drogi krajowej nr 61 przez wieś Karwowo w km 0+000 – 1+703,75 i 0 +000 – 0+262,30 o długości 1966,05 mb obejmującej działki nr ewid. 276, 273, 274, 272, 278, 277/2.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym , zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego , można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 /pok. Nr 13/ oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 13:00
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 13:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 13:04
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3214 razy