BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 07.12.2006 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI. 7331 - 62/06 na obiekty infrastruktury technicznej:

  • budowa sieci telekomunikacyjnej o długości ok. 2 000 m. na terenie obejmującym działki:
    107/1, 123, 107/2, 84/2, 85/3, 85/4, 99/1, 100/6, 101/1, 102/1, 103/1, 97, 87/3, 87/1, 106/2, 106/1, 105/1, 105/2, 103/2, 104/1, 82/1, 82/2, 82/3, 111/2, 112/7, 112/10, 129/1, 112/3, 113/2, 114/3, 115/2, 116/2, 117/2, 117/1, 118, 119, 93, 94/1, 129/2, 1/7, 1/5, 88/1, 126, 87/4, 87/2, 130, 142, 141, 127/1 i 127/2, położone we wsi Skroda Mała gm. Stawiski

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 13 gru 2006 14:56
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 14:40
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2934 razy