BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i jednostkach podległych/instytucjach


PARTER

Pokój Stanowisko Nr telefonu
3   Obsługa Rady / Informacja publiczna / Obsługa OSP 86 278-55-22
4   Punkt Obsługi Klienta 86 278-55-11
86 278-55-33 (Fax)
5   Urząd Stanu Cywilnego / Zastępca Kierownika USC / Ewidencja ludności /
  Dowody osobiste / Działalność gospodarcza
86 278-52-02
6   Archiwum / OC / IOD / Stypendia dla uczniów / Kształcenie młodocianych 86 278-52-20
7   Gospodarka nieruchomościami / Rolnictwo 86 278-52-23

I PIĘTRO

Pokój Stanowisko Nr telefonu
10   Sekretariat / Kadry / Burmistrz Stawisk / Zastępca Burmistrza Stawisk 86 278-52-21
12   Gospodarka przestrzenna / Decyzje o warunkach zabudowy / Czyste Powietrze 86 278-51-92
13   Ochrona Środowiska / Zabytki / Gospodarka odpadami / Czyste Powietrze 86 278-50-50
14   Kasa 86 278-51-56
16   Wymiar Podatku 86 278-51-82
17   Księgowość Podatkowa / Obsługa VAT 86 278-51-78
18   Zastępca Skarbnika Gminy 86 278-51-66
19   Skarbnik Gminy Stawiski 86 278-50-20
20   Zamówienia publiczne / Drogownictwo / Oświetlenie uliczne / Transport 86 278-51-95
21   Księgowość 86 278-51-45
22   Obsługa Informatyczna 86 278-51-63

WYKAZ TELEFONÓW DO INSTYTUCJI

Nazwa instytucji Nr Telefonu
  Centrum Usług Społecznych w Stawiskach 86 273-81-70
  Szkoła Podstawowa w Porytem 86 278-86-82
  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach 86 278-56-09
  Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim 86 278-50-56
  Miejskie Przedszkole w Stawiskach 86 278-56-51
  Biblioteka Publiczna 86 278-50-66
  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach 86 278-55-79
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach 86 278-57-11
  Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Stawiski 86 278-50-08
  Posterunek Policji w Stawiskach 86 474-10-16

 

Data powstania: poniedziałek, 16 sty 2023 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2023 13:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1422 razy