BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Stawiski,dn.30 czerwca 2006 r.
RM 0063 –3/52 /06


Z a w i a d o m i e n i e

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 4 lipca 2006 r. (wtorek) o godz. 10 oo w Sali Rady Miejskiej pok. Nr 2

Temat posiedzenia:
Analiza następujących projektów uchwał :

1. Uchwała w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na zastosowanie stałej stopy procentowej od tych opłat.
2. Uchwała w/s sprzedaży działki nr 78 w Ignacewie stanowiącej własność Gminy Stawiski.
3. Uchwała w/s sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Stawiski.
4. Uchwała w/s zmian w budżecie na 2006 rok.Przewodniczący Komisji
Zdzisław Obrycki

Data powstania: piątek, 30 cze 2006 15:28
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2006 15:29
Data przejścia do archiwum: środa, 5 lip 2006 07:43
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1732 razy