BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (11 czerwca 2019 r.)

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 06 czerwca 2019 r.

RM.0012.3.2.2019

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz.12:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2018 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego gminy Stawiski za rok 2018.
  - bilans z wykonania budżetu;
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji

Nowak Katarzyna Halina

 

 

Otrzymują:

 1. Łosiewski Zenon – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 2. Bagińska Mirosława – Członek Komisji;
 3. Maciejewski Andrzej – Członek Komisji
 4. a/a
Data powstania: piątek, 7 cze 2019 15:27
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 314 razy