BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

RANKING OFERT

Załącznik
do Protokołu Komisji II Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadania publicznego

 

RANKING OFERT

ocenionej pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Nazwa własna zadania

Przyznana punktacja *

Wartość wnioskowanego zadania

Wnioskowana dotacja

Proponowana kwota dotacji

1.

3

Gminny Klub Sportowy
w Stawiskach

Jesień z piłką
i profilaktyką

88,67

6 600,00

6 000,00

6 000,00

2.

1

Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach

VII Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2017

87

10 000,00

4 000,00

4 000,00

3.

2

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” przy Szkole Podstawowej w Stawiskach

 

„Wybieram Sport”

 

86

 

3 800,00

 

3 000,00

 

3 000,00

*średnia ocen przyznanych przez członków Komisji Konkursowej

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 15:57
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1829 razy