BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (30 maja 2017 r.)

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 26 maja 2017r.

RM.0012.1.16.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30 maja 2017r. godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2016 rok.
  3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.
  4. Analiza sprawozdania finansowego gminy Stawiski za rok 2016. - bilans z wykonania budżetu - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Urban Robert Józef

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 15:35
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 15:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2018 09:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 999 razy