BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (15 marca 2016)

Stawiski, dnia 11 marca 2016 r.

KOMISJA ROLNICTWA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.3.2.2016

Z A W I A D O M I E N I E

     Informuję, że na dzień 15 marca 2016r. zwołałem posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz.10.00 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2) Analiza umorzeń podatków lokalnych za 2015 rok.
3) Wolne wnioski i informacje.
4) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Marek Sobociński

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2016 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2016 12:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2017 15:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1031 razy