BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (15 marca 2016)

Stawiski, dnia 11 marca 2016 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.1.2.2016

Z A W I A D O M I E N I E

      Informuję, że na dzień 15 marca 2016 r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach o godz. 12:30.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2) Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.
3) Wolne wnioski i informacje.
4) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Urban Robert Józef

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2016 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2016 12:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 wrz 2016 09:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1074 razy