BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (22 lutego 2016)

Stawiski, dnia 17 lutego 2016 r.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

RM.0012.1.2016

Z A W I A D O M I E N I E

     Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Działalność Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach.
  3. Dożywianie uczniów na terenie Gminy Stawiski.
  4. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Chodnik Sławomir Antoni

Data powstania: czwartek, 18 lut 2016 13:46
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2016 13:49
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sie 2016 15:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1048 razy