BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (07 lipca 2015)

Stawiski, dnia 29 czerwca 2015r.

KOMISJA ROLNICTWA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.3.3.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że na dzień 07 lipca 2015r. zwołałem posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz. 10.00 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza kosztów związanych z odławianiem bezpańskich psów.
  3. Ocena stanu mienia komunalnego (ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg i poboczy na terenie gminy).
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

Marek Sobociński

 

 

Data powstania: środa, 1 lip 2015 15:31
Data opublikowania: środa, 1 lip 2015 15:35
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2015 15:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 903 razy