BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (23 kwietnia 2015)

Stawiski, dnia 21 kwietnia 2015r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.1.4.2015

Z A W I A D O M I E N I E

      Informuję, że na dzień 23 kwietnia 2015r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz. 12:00 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza umorzeń podatków lokalnych za 2014 rok.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Robert Józef Urban

 

 

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 14:52
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 07:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2015 14:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1023 razy