BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 16 kwietnia 2015 r.

BI. 6733.1.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 R. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

ZAWIADAMIA

że w dniu 16 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski, 18-520 Stawiski, Plac wolności 13/15 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie obejmującym działki nr geod. 388 i 429 położonym w m. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 14:42
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2127 razy