BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsiach Tafiły i Michny i przebudowa drogi gminnej do wsi Tafiły

Stawiski, 18.10.2005 r.

OŚR 7624-1/05

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Burmistrz Stawisk zawiadamia, że zostało wszczęte w dniu 17.10.2005 r. na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsiach Tafiły i Michny i przebudowa drogi gminnej do wsi Tafiły"

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) strony mają prawo zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do 02 listopada 2005 r.
Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie, pok. Nr 13 w godzinach pracy

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 18 paź 2005 12:10
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2005 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lis 2005 14:15
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2714 razy