BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 30 czerwca 2014 r.

BI. 6722.1.2013

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren
w części dotyczącej zespołu parkowego

Na podstawie art.17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.poz.647z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach nr XLV/235/13 z dnia 28 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego – zabudowa usługowa działka nr 956 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 lipca 2014 r. do 04 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach w godzinach od 7:30 do 15:45.

Dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna ), Plac Wolności 13/15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,pok. nr 10 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 2 lip 2014 09:09
Data opublikowania: środa, 2 lip 2014 09:13
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:20
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2332 razy