BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (12 czerwca 2014)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 09 czerwca 2014r.

RM.0012.3.29.2014

Z A W I A D O M I E N I E

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach - pok. nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentów na LI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
  3. Ocena stanu mienia komunalnego(ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg i poboczy na terenie gminy).
  4. Zarządzanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – analiza i przygotowanie do przetargu na wywóz odpadów.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Tadeusz Mieczkowski


Data powstania: poniedziałek, 9 cze 2014 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 9 cze 2014 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 gru 2014 15:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1046 razy