BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (16 kwietnia 2014)

Stawiski, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Informuję, że na dzień 16 kwietnia 2014r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz. 900 w Sali Nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Stawisk.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kiciński

 

Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 15:28
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 08:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 kwi 2014 10:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1096 razy