BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stawiskach

Stosownie do art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie miasta Stawiski przy ulicy Polowej 21 (teren bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach).

PSZOK otwarty jest w każdy piątek i sobotę w godzinach od 9:00 – do 18:00.

Prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A. tel. ( 086) 278 22 84 lub (086) 278 25 12.

Do PSZOK- u można dostarczać we własnym zakresie następujące odpady:

a) gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyte opony,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) chemikalia,
g) przeterminowane leki,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Odpady należy przekazywać upoważnionemu pracownikowi PSZOK. 

 

Data powstania: wtorek, 22 paź 2013 13:13
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2013 13:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lut 2015 13:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2932 razy