BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (29 kwietnia 2013)

 Stawiski, dnia 24 kwietnia 2013 r. 

Komisja Rewizyjna

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

RM. 0012.2.20.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2013r. godz.12:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach- pok. nr 2


Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentów na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący  Komisji 

Andrzej Kiciński

 

 

Data powstania: czwartek, 25 kwi 2013 15:10
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2013 15:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2013 13:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1183 razy