BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (06 grudnia)

Stawiski, dnia 01 grudnia 2012 r. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

RM.0012.3.16.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E


Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 06 grudnia 2012r. godz. 1200 wUrzędzie Miejskim w Stawiskach – pok. nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

Wojciech Tadeusz MieczkowskiData powstania: sobota, 1 gru 2012 14:23
Data opublikowania: sobota, 1 gru 2012 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2013 14:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1228 razy