BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Stawiskach (03 grudnia)

Stawiski, dnia 30 listopada 2012 r. 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

RM. 0012.2.15.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 03 grudnia 2012r. godz. 12:00 w  Sali Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.


Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodnicząca  Komisji

Elżbieta ZalewskaData powstania: sobota, 1 gru 2012 08:50
Data opublikowania: sobota, 1 gru 2012 08:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2013 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1311 razy