BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (22 listopada)

Stawiski, dnia 21 listopada 2012 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Stawiskach

 

RM.0012.1.12.2012r.


Z A W I A D O M I E N I E

     Informuję, że na dzień 22 listopada 2012r. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 1200 w Sali Nr 2 Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza dokumentów na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej KicińskiData powstania: środa, 21 lis 2012 11:34
Data opublikowania: środa, 21 lis 2012 11:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2012 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1257 razy