BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Stawiskach (16 października)

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 12 października 2012r.

RM. 0012.2.13.2012

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Stawiskach odbędzie się w dniu 16 października 2012r. godz. 14:00 w  Sali Nr 2
w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Analiza dokumentów na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

3.Wolne wnioski.

4.Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodnicząca  Komisji

Elżbieta Zalewska

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2012 09:36
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2012 09:38
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2012 08:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1264 razy