BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (29 sierpnia)

Stawiski, dnia 24 sierpnia 2012 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej w Stawiskach

 

 

RM. 0012.2.12.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2012r. godz. 13:00 w  Sali Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Temat posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.

3.      Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski w roku szkolnym 2012/2013.

4.      Analiza dokumentów na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

5.      Wolne wnioski.

6.      Zamknięcie obrad komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Zalewska

Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2012 08:47
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2012 08:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1316 razy