BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (13 lipca)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 11 lipca 2012r.

RM.0012.3.13.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 13 lipca 2012r. godz. 09 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pok. nr 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawa dotycząca braku dojazdu do działki  nr 897 położonej w obrębie Stawisk.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 

Wojciech Tadeusz Mieczkowski

Data powstania: środa, 11 lip 2012 15:14
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1428 razy