BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (20 czerwca)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 13 czerwca 2012 r.

RM 0012.3.12.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu
20 czerwca 2012r. godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pok. nr 2

Porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.         Problem dzikich wysypisk na terenie gminy Stawiski.

3.         Nowe zasady zarządzania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.         Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2011 rok.

5.         Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

6.         Analiza sprawozdań finansowych gminy Stawiski.

7.         Wolne wnioski.

8.         Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Gospodarczego

 

Wojciech Tadeusz Mieczkowski

Data powstania: środa, 13 cze 2012 13:34
Data opublikowania: środa, 13 cze 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lip 2012 14:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1264 razy