BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (12 czerwca)

Stawiski, dnia 05 czerwca 2012 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

RM 0012.2.10.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pok. nr 2

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.        Bezrobocie w gminie Stawiski – formy przeciwdziałania bezrobociu.

3.        Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2011 rok.

4.        Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

5.        Analiza sprawozdań finansowych gminy Stawiski.

6.        Wolne wnioski.

7.        Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu

i Spraw Społecznych

 

Elżbieta Zalewska

Data powstania: wtorek, 5 cze 2012 10:46
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2012 10:47
Data edycji: wtorek, 5 cze 2012 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sie 2012 08:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1462 razy
Ilość edycji: 1