BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (22 maja)

Stawiski, dn.14 maja 2012r.

KOMISJA REWIZYJNA

RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

RM.0012.1.9.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 22 maja 2012r. 30 minut po zakończeniu XXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek posiedzenia:

1)      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2)      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2011 rok.

3)      Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

4)      Analiza sprawozdań finansowych gminy Stawiski.

5)      Wolne wnioski.

6)      Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kiciński

Data powstania: środa, 16 maj 2012 11:39
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 11:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2012 15:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1440 razy