BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 15 maja 2012r

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża-Ełk na terenie Gminy Stawiski

                Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz.717  z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały nr XXIII/112/12 z dnia 27 lutego 2012r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru Gminy Stawiski polegającego na ustaleniu przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża-Ełk .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego .

                Wnioski należy składać  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Stawiskach,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w terminie do dnia 06 czerwca 2012r.

                Wniosek powinien zawierać  nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 15:25
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2494 razy