BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (29 sierpnia)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

Stawiski, dnia 25 sierpnia  2011r.

RM.0012.2.5.2011

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011r. godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pokój nr 2.

Temat posiedzenia:

1)      Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012.

2)      Analiza dokumentów na XV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

3)      Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Zalewska

Data powstania: czwartek, 25 sie 2011 12:13
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2011 12:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2012 15:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1405 razy